12 augustus 2010

Vlaamse wetenschappers ontrafelen sleutel tot celdeling bij planten.

VIB08 Wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Universiteit Gent hebben een technologie uitgewerkt die kan bijdragen tot gerichter plantenonderzoek en grotere landbouwopbrengsten. Na vier jaar en meer dan 300 experimenten zijn ze erin geslaagd om het complexe proces van celdeling bij planten in kaart te brengen. Het nieuwe technologieplatform is gebaseerd op‘Tandem Affinity Purification' (TAP) en werd ontwikkeld om de eiwitmachinerie van celdeling versneld in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Molecular Systems Biology.

Door de groeiende wereldbevolking moet de landbouwopbrengst tegen 2050 verdubbelen. Daarom is er nood aan nieuwe plantenvariëteiten met een hogere opbrengst per hectare. De VIB en de Vlaamse universiteiten vergaren de noodzakelijke kennis om dit mogelijk te maken. “De belangrijkste drijfkracht achter de groei is celdeling,“ zegt Geert De Jaeger, groepsleider bij VIB en de Universiteit van Gent. „Als we het mechanisme begrijpen die dit proces stuurt, hebben we de sleutel om landbouwopbrengst te verhogen. Het kostte ons vier jaar om de complexe machinerie achter celdeling in de modelplant Arabidopsis in kaart te brengen”. De wetenschappers hebben een volledige lijst gepubliceerd van celdelingsmechanismes bij Arabidopsis Thaliana. Tijdens hun onderzoek vonden de wetenschappers meer dan 100 nieuwe proteïnen die een regulerende rol hebben bij de celdeling. Met deze nieuwe kennis kunnen de wetenschappers kijken hoe deze resultaten kunnen resulteren in grotere landbouwopbrengsten. Vooral het ontwikkelen van plantenvariëteiten die extreme droogte of wateroverlast kunnen overleven is belangrijk.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...