24 augustus 2010

UGent palmt wereldtentoonstelling Shanghai in

Nog tot 31 oktober is de Chinese havenstad Shanghai het decor voor de wereldtentoonstelling 2010. Kosten noch moeite zijn gespaard om van de wereldtentoonstelling de grootste ooit te maken. Bijna 200 landen nemen deel aan de wereldtentoonstelling, verspreid over een terrein van maar liefst 5,2 vierkante kilometer. Bovendien zullen naar schatting 80 miljoen mensen, gespreid over 6 maanden, de expo te bezoeken. België bouwde het grootste paviljoen ooit en voor het eerst in haar geschiedenis biedt het Belgisch paviljoen ook plaats aan de Europese Unie. Op de eerste dag van de wereldtentoonstelling was België, met 20 000 bezoekers, het vierde best bezochte paviljoen van de expo. Schepen van Werk en Innovatie Sofie Bracke is aanwezig in Shanghai: “Ook de stad Gent kon deze unieke kans om op dit prestigieuze internationale evenement aanwezig te zijn, niet laten liggen. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert samen met de stad Gent, de Haven van Gent, de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel en de Universiteit Gent een Oost-Vlaamse week in het Belgisch paviljoen”.

Op 26 en 27 augustus is het Belgische paviljoen het exclusieve terrein van de UGent. Daarbij staan onder meer zes wetenschappelijke seminaries op het programma. Als belangrijke Europese onderzoeksinstelling grijpt de UGent graag de kans om zichzelf en haar onderzoeken voor te stellen op een uitgelezen podium als de wereldtentoonstelling. China is geen onbekend terrein voor de UGent. De universiteit kent een jarenlange structurele samenwerking met China en de laatste jaren is deze evolutie nog in een stroomversnelling gekomen. Die band leidde in 2006 tot de oprichting van het China Platform in de schoot van de afdeling Internationale Betrekkingen. De universiteit, de provincie Oost-Vlaanderen, de haven van Gent en de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel bundelden hiervoor hun krachten. Het China Platform stimuleert en coördineert de samenwerking met China op onderzoeks- en onderwijsvlak. Zo wisselt de UGent niet alleen kennis uit met haar Chinese collega’s, maar ook studenten, professoren en onderzoekers.

Op 26 en 27 augustus vinden in het Belgische paviljoen op de wereldtentoonstelling zes wetenschappelijke seminaries plaats:

Het geheim van Belgische chocolade
Door de jaren heen heeft het Laboratorium voor Levensmiddelen-technologie en -proceskunde van de UGent waardevolle wetenschappelijke kennis opgebouwd over chocolade. De onderzoekers bespreken de factoren die de smaak en kwaliteit van Belgische chocolade bepalen. Het hele productieproces – cacaoboon, chocoladeproductie, bewaring en distributie – komt aan bod.

Shanghai en de liefde voor beton
Shanghai groeit razendsnel en wolkenkrabbers schieten er als paddenstoelen uit de grond. Welke cruciale rol speelt beton in deze expansie? Nieuwe, gespecialiseerde types worden ontwikkeld en toegepast, zoals zelfverdichtend en hoge-sterktebeton. Het Laboratorium voor Betononderzoek van de UGent en de Tongji University bundelen al vele jaren de krachten in het onderzoek naar de verschillende aspecten van beton.

Voedselveiligheid als topprioriteit
Voedselveiligheid en de bescherming van de consument worden almaar belangrijker. Zeker nu de wereldwijde voedselexport toeneemt, een evolutie waarin China een hoofdrol speelt. De UGent is een belangrijke internationale onderzoeksinstelling op het vlak van voeding, voedsel en gezondheid. Het Food2Know Center of Excellence is daar zeker niet vreemd aan. Daarnaast is het Laboratorium voor Voedselanalyse een wereldwijde hoofdrolspeler in de ontwikkeling van onderzoeksmethodes voor diergeneesmiddelen en mycotoxines. Ook de werking van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen komt aan bod tijdens het seminarie.

Samen naar een groenere economie
Dit seminarie biedt een overzicht van verschillende technologieën waarmee je een groenere en biogebaseerde economie bouwt, zoals het gebruik van alternatieve bronnen voor de productie van biodiesel en bio-ethanol. De experts van de UGent beheersen alle technologische en socio-economische aspecten van de biogebaseerde economie van de toekomst. Onder meer in Ghent Bio-Energy Valley, een toonaangevend Europees initiatief, krijgt die toekomst vorm.

Stedelijke netwerken over de hele wereld
Gentse onderzoekers analyseren de ontelbare netwerken waarin steden met elkaar zijn verbonden en brengen zo globale urbanisatiepatronen in kaart. Doel is de globale capaciteit van steden te achterhalen. Hun belangrijkste bevindingen: de globale verbondenheid van Noord-Amerikaanse steden daalt, terwijl die in China en Oost-Europa toeneemt.

Europese gezondheidsprojecten in China
Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) is een multidisciplinair samenwerkingscentrum van het WHO binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent. Het ontwikkelt onderzoeksactiviteiten en trainingen op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en recht. Tijdens dit seminarie wisselen onderzoekers kennis uit en schetsen ze een duidelijk beeld van de meerwaarde en de uitdagingen van EU projecten in China. Sinds 2006 werkt ICRH mee aan drie zulke projecten.

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...