17 augustus 2010

Nieuw seizoen Paarse Zetellezingen in Gentse bib

‘Niet het raadsel oplossen, maar het raadsel tonen’ is het motto waaronder op donderdag 7 oktober 2010 een nieuw seizoen Paarse Zetellezingen van start gaat in de Gentse bibliotheek. Griet Pauwels interviewt zoals steeds op donderdagmiddag van 12.30 tot 13.15 uur in de Achilles Musschezaal van de bibliotheek aan het Zuid. De toegang is gratis, de deuren gaan dicht om 12.30 uur of zodra volzet. Er is geen reservering mogelijk. De paarse zetels behoorden toe aan Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. Ze stonden in een van de salons van zijn kasteel Orlamonde in Nice. Nu nemen opnieuw schrijvers en cultuurfiguren plaats in (replica's van) de paarse zetels. U kunt via podcast de voorbije Paarse Zetellezingen beluisteren op de
website http://bibliotheekgent.podomatic.com/


Donderdag 7 oktober: Peter Terrin

Het boek ‘De bewaker’ (2009) van Peter Terrin gaat over twee bewakers van luxeappartementen die ingesloten zijn in een ondergrondse parkeergarage. Deze beklemmende allegorie over vergeefse hoop, vervreemding en oorlog, werd vergeleken met de werken van Auster en De Lillo en genomineerd voor de Librisprijs. Ook in zijn boek ‘De bijeneters’ (2006) proberen de personages vergeefs te ontsnappen aan de lethargie.
Terrin weet met zijn sobere en suggestieve stijl à la Elsschot en Carver toch grote dramatische spanning op te roepen. Dat blijkt ook uit ‘Vrouwen en kinderen eerst’ en ‘Blanco’. Het is hem niet te doen om de dwangneurotische personages of nachtmerrieachtige voorvallen zelf, maar om het obsessieve en bizarre verzet van het onwetende individu tegen een kafkaiaanse maatschappij die geen enkele schuilplaats meer biedt. Meer info over Peter Terrin: http://www.literairnederland.nl

Donderdag 21 oktober: Gita Deneckere

Gita Deneckere doceert sociale geschiedenis na 1750 aan de Universiteit Gent. Zij promoveerde in 1993 op een proefschrift over de impact van collectieve actie op de politieke besluitvorming. Later richtte haar onderzoek zich onder andere op de emancipatie van arbeiders en vrouwen, en op de rol van de monarchie. Ze presenteert haar bevindingen bij voorkeur op een boeiende en toegankelijke wijze.
Deneckere gaf historisch advies over het vast circuit van het nieuwe Stadsmuseum Gent (STAM). Bij de opening van het STAM op zaterdag 9 oktober verschijnt het boek ‘Gent: stad van alle tijden’ dat ze samen met Marc Boone redigeerde. In de cursus die het STAM samen met Amarant organiseert, behandelt zij het thema 'Sociale vooruitgang vóór de Vooruit', waarbij opnieuw diverse vormen van emancipatie centraal staan. Meer info over Gita Deneckere: website http://www.stamgent.be

Donderdag 18 november: Simone Lenaerts

Met haar debuut ‘ Zeewater is zout’, een zedenschets over een arbeidersgezin in het Antwerpen van de jaren 1950, oogstte ze lof en won ze de Debuutprijs 2009. Voor ‘Spinnenverdriet’ putte ze uit een ervaring van toen ze twintig jaar geleden jurylid was bij een moordzaak. Het leverde een rauwe psychologische roman op waarin het verhaal van een moegetergde echtgenote die haar man vermoordt, verweven wordt met het verhaal van drie vriendinnen die elkaar na jaren terug zien.
Pas na lang weifelen zette Lenaerts (1947), partner van schilder Jan Vanriet, na een carrière in het onderwijs en als moreel consulente de stap naar publicatie. De combinatie van levenservaring en schrijflust leverde alvast twee opmerkelijke titels op die zeer gunstig werden onthaald. Meer info over Simone Lenaerts: http://www.simonelenaerts.be/


Donderdag 2 december: Rudi Rotthier

Rudi Rotthier reisde door Canada, ‘Het beste land van de wereld’, waar hij wee werd van de beleefdheid en volgzaamheid. Tussen de eilanden in de stille Zuidzee, ‘De andere kant van de wereld’, dacht hij aan zijn oom Marcel, een globetrotter die leefde zoals hij, in relatieve eenvoud, op een weinig klassieke manier, onbeweegbaar omdat hij altijd in beweging is. Voor ‘De Koranroute’ (2003) kreeg hij de Bob den Uyl prijs. In ‘Kinderen van de krokodil’ verhaalt hij over schrijnende toestanden in Indië.
Ook in eigen land laat Rotthier zich niet betrappen op rustige vastigheid. In ‘Hotel Fabiola’ (2001) schetst hij een portret van Borgerhout en ook in 2001 publiceerde hij in De Morgen de reeks ‘De overkant’ over zijn verblijf in Molenbeek en in Sint-Joost. Onze enige Vlaamse reisboekenschrijver speurt altijd naar context en nuance.
Meer info over Rudi Rotthier: website http://www.uitgeverijatlas.nl>auteur=Rudi_Rotthier

Labels: , , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...