23 augustus 2010

Tiende milieucharter op rij voor Solutia

Solutia 03Samen met Honda Aalst ontving het Gentse bedrijf Solutia voor de tiende keer op rij het milieucharter van de Vlaamse kamer van koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA) en de provincie Oost-Vlaanderen. Voor het eerst was daar ook een haven bij: het Gentse Havenbedrijf kreeg een milieucharter overhandigd. Een Milieucharter beloont bedrijven voor hun inspanningen inzake milieuzorg. Deelnemende bedrijven moeten aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten werken volgens de geldende milieuwetgeving en gedurende het actiejaar moeten ze minsten vier acties uitvoeren rond verschillende milieuthema's. In de praktijk deden de 50 kandidaten veel meer dan gevraagd. Gemiddeld realiseerden ze in 2009 elk dertien verbeterprojecten. Dat betekent niet alleen een meerwaarde voor het leefmilieu, maar ook een voor de onderneming.

Solutia presteerde het om meer dan dertig verbeteringsprojecten te presenteren. Daarbij bleek het bedrijf ook aandacht te hebben voor de buren, wat o.a. resulteerde in een geluidsstudie en de daarbij horende verbeteringen zoals isolatie en geluidsarme compressoren. Het afvalbeleid werd geoptimaliseerd en er werd overgeschakeld op groene energie. Maar het bedrijf besloot in eerste instantie om energie te besparen. De vraag naar energie kan men het best verminderen door het verbeteren van de productieprocessen en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Er werd overgeschakeld op lichtarmaturen met hogere efficiëntie en laag brandrisico. Zorgen voor een homogene warmteverdeling kostte 34.000 euro, een investering die zich na twee jaar terugbetaalde. Er werden meerdere studies over interne veiligheid uitgevoerd én in de praktijk gebracht. Asbest werd opgespoord en verwijderd, doorgedreven veiligheidsmaatregelen werden geïmplementeerd en samen met de brandweer werd er een elektronisch veiligheidsdossier opgesteld. Een studie over waterhergebruik en afvalwaterzuivering zal leiden tot een schoner milieu.

Solutia Gent is de producent van Saflex, een kunststoffolie die tussen twee glasplaten geplaatst wordt en aldus gebruikt wordt in tal van toepassingen waar veiligheid centraal staat. Het eindproduct kent zowel toepassingen in de auto-industrie als in de bouw. Het veiligheidsglas beschermt tegen snijwonden bij glasbraak, houdt inbrekers buiten, dempt het lawaai van buitenaf en filtert de UV stralen. Maar Saflex wordt ook op de markt gebracht als een ultradunne film die het rendement van zonnepanelen verhoogt. In de Gentse fabriek werden een aantal energiebesparende maatregelen genomen. Het bedrijf ook voor een nieuwe herbruikbare verpakking. Die laat meteen toe om honderden meter extra Saflex film op een rol te plaatsen, waardoor het aantal transporten en dus ook de transportkost verlaagt. Het bepalen van de CO2 voetafdruk van het product vormde tevens het begin van een hele reeks extra verbeteringen.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...