20 augustus 2010

Laureaten Vlaamse Monumentenprijs 2010 zijn gekend

De vijf laureaten van de Vlaamse Monumentenprijs (één per provincie) zijn bekend. Eén van die vijf wordt op 6 september uitgeroepen tot de ultieme winnaar. De Monumentenprijs wordt elk jaar toegekend aan een privé- of overheidsinitiatief met bijzonder belang of belangrijke verdiensten op vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. Zowel beschermd als niet-beschermd waardevol onroerend erfgoed komt hiervoor in aanmerking. “Met de Vlaamse Monumentenprijs wil ik de zorg voor onroerend erfgoed in de kijker zetten“, legt Vlaams minister Bourgeois uit. “We moeten het talrijk waardevol Vlaams erfgoed goed behandelen en bewaren, maar meteen ook zo goed mogelijk ontsluiten en een passende bestemming geven, voor de Vlamingen van vandaag en morgen.”

De Vlaamse Monumentenprijs hecht daarom veel belang aan publiekswerking en het creëren van interesse en een draagvlak voor onroerend erfgoed. Dat weerspiegelt zich in de vijf laureaten, die stuk voor stuk voorbeelden zijn van hoe je erfgoed kan opwaarderen en het een nieuwe, hedendaagse maatschappelijke rol kan geven. De laureaten zijn de restauratie van de gevelbeeldengroep van de voormalige “Broodjeskapel” in Antwerpen, de restauratie en herbestemming van kasteeldomein “Pietersheim” tot bezoekerscentrum in Lanaken (Limburg), de restauratie en herbestemming van het voormalige Jezuïetencollege tot universiteitsgebouw in Gent (Oost-Vlaanderen), de restauratie en herbestemming van molencomplex “ ’s Hertogenmolens” tot horeca uitbating in Aarschot (Vlaams-Brabant) en de restauratie en herbestemming van de voormalige “Duivenschieting” als onderdeel van de Wellingtonrenbaan tot clubhuis en restaurant in Oostende (West-Vlaanderen).

De vijf laureaten zijn na een brede oproep en jurering door de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen geselecteerd uit in totaal 53 geldige kandidaten.
Elke laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs krijgt 2.500 euro. De winnaar ontvangt daar bovenop nog eens 12.500 euro. De volgende editie van de Vlaamse Monumentenprijs zal licht wijzigen. Zo zullen in de toekomst niet alleen recente realisaties, maar ook daden van kwalitatief langetermijnbeheer voor de prijs in aanmerking komen. Ook zal de selectie louter op basis van inhoudelijke criteria gevoerd worden. De nominaties worden dan niet langer per provincie maar wel per thema toegekend.

Emile Braun 11De gerenoveerde Emile Braunschool, een voormalig Jezuïetencollege uit de 17de eeuw , werd op 11 juni in gebruik genomen door de Universiteit Gent. De laatgotische kerk uit 1606 wordt gesloopt rond 1801 voor het bouwen van de aula van de universiteit, voltooid in 1826. Later werd het een stadsschool vernoemd naar Emile Braun (1849-1927), voormalig Gents burgemeester. Het gebouw werd in opdracht van de UGent gerestaureerd door het architectenbureau Van Acker & Partners. Via een nieuwbouw sluit het gebouw nu aan op de aanpalende gebouwen van de faculteit Rechtsgeleerdheid in de Universiteitsstraat. Link: UGent huldigt gerenoveerde Emile Braunschool in

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...