21 december 2010

Volgend jaar voor 112 miljoen euro wegenwerken en hinder

Volgend jaar staan op de Vlaamse autowegen minimum 85 werken op het programma. 25 ervan zullen bijkomende hinder voor de weggebruikers veroorzaken. Vlaams minister Crevits telt 112 miljoen euro uit voor werkzaamheden op de autowegen. De grootste werf komt langs de E17, tussen Deinze en Zwijnaarde. Minister Crevits wil de achterstand op de autowegen tegen 2015 weg werken. Ze heeft dat bevestigd bij de voorstelling van het rapport ‘toestand van het wegennet’. Alles samen wordt 75 km van de autowegen onder handen genomen. Sinds 2004 worden de middelen voor structureel onderhoud van de Vlaamse wegen systematisch opgetrokken met het oog op de verbetering van de kwaliteit van ons wegennet. Een goed onderhouden wegennet draagt uiteraard bij tot een verhoogde verkeersveiligheid. Daarom zijn er in 2011 een aantal werken voor het wegwerken van spoorvorming en de plaatsing van vangrails. Bijvoorbeeld op de E17 en de E19. Minister Crevits wil het onderhoud en herstel fundamenteel aanpakken. Ze wil dit doen door langere trajecten op de autowegen ineens aan te pakken.

Naast de werken in het kader van onderhoud en herstellingen wordt verder gewerkt aan een gerichte capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet, zoals de aanleg van een spitsstrook op de E313 tussen de Ring van Antwerpen en Ranst. Minister Crevits maakt ook werk van dynamisch verkeersmanagement. Bij de uitvoering van wegenwerken wordt waar mogelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om telematica infrastructuur te installeren. Bij de aanleg van de spitsstrook op de E 313 zal dat onder meer gebeuren. Ook komen er geluidsmilderende maatregelen via een overlaging met geluidsvriendelijke asfalt of door de plaatsing van geluidsschermen. Eén voorbeeld daarvan is de plaatsing van schermen langs de E 314 in Heusden-Zolder. En het is de bedoeling het aantal dodelijke verkeersongevallen bij motorrijders aan te pakken door de plaatsing van extra beschermplanken aan de vangrails. Eind volgend jaar moeten alle prioritaire vangplanken (45 km in totaal) er staan.

De grootste werf is die op de E17 tussen Gent en Deinze. Per rijrichting krijgt 11 km autoweg vanaf het voorjaar een duurzamer wegdek. De werkzaamheden zullen in drie fasen gebeuren, 7 maanden duren en kosten 33 miljoen euro. Dit jaar voerde het Agentschap Wegen en Verkeer al structurele werken uit op de strook van de E17 tussen Deinze en Kruishoutem richting Kortrijk. In 2013 komt de laatste fase aan bod. Dan starten de werken tussen Kruishoutem en Deinze in de richting van Gent. Een andere grote werf is de E 313 met werkzaamheden tussen Tessenderlo en Ham (6 km in beide richtingen)en tussen Ranst en Geel. Daarnaast is er de aanleg van een spitsstrook tussen de Ring van Antwerpen en Ranst voorzien op het programma. De uitvoering van wegenwerken kan niet zonder hinder te veroorzaken. Alles wordt in het werk gesteld om die hinder tot een minimum te beperken. Dat gebeurt soms door enkel ’s nachts te werken, of door 24 op 24 u en 7 dagen op 7 te werken. Telkens wordt de mogelijke hinder zorgvuldig onder de loep genomen.

Het is essentieel om goede en correcte informatie aan de weggebruikers te verstrekken. In dit kader werden de aangekondigde werken vandaag besproken op het minder hinder overleg. Dit is een overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Vlaams Verkeerscentrum, het Coördinatiepunt Wegenwerken en vertegenwoordigers van de weggebruikers, transportsector en handelaars Touring, VAB, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra, UPTR, Unizo, Voka, NSZ en NAVB. Per werk maakt het Vlaams Verkeerscentrum een inschatting van de te verwachten hinder. De hinderinschatting in onderstaand overzicht van wegenwerken wijst op de bijkomende hinder ten gevolge van de werken en is dan ook bijkomend ten opzichte van de dagelijkse fileproblemen.

Uit overlegmomenten met de vertegenwoordigers van de weggebruikers, transportsector en handelaars blijkt dat er nood is aan projectgebonden overleg met een aantal van de protocolpartners. Vlaams minister Hilde Crevits: “Om de bestaande onderhouds-achterstand weg te werken kiezen we ervoor om langere trajecten op de autowegen fundamenteel aan te pakken. Dat was al zo in 2010, volgend jaar slaan we die ingeslagen weg verder. Via het minder hinder protocol wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt. Het zal nog enkele jaren duren voor onze autowegen in een betere conditie zijn, stap per stap is de vooruitgang merkbaar.”

Volgende werken staan op het programma om in 2011 uitgevoerd te worden:

E403 tussen Ardooie en Lichtervelde: structureel onderhoud, van 15/3 tot 30/8/2011.
Overdag (van 6 tot 20 uur) zijn er steeds minimum 2 versmalde rijstroken ter beschikking. Van 20 tot 6 uur is er minimum 1 rijstrook beschikbaar.

E40 – tussen Jabbeke en Brugge: wegwerken spoorvorming, van 28/3 tot 8/4/2011
Richting Brussel wordt één rijstrook afgesloten. De overlaging in asfalt wordt ’s nachts uitgevoerd. Overdag (van 6 tot 20 uur) zijn er steeds minimum 2 rijstroken ter beschikking. Van 20 tot 6 uur is er minimum 1 rijstrook beschikbaar.

A19 tussen Kortrijk en Ieper: Aanleg van aarden wal in middenberm, van 1/04 tot 30/06/2011
Er blijven steeds in elke richting 2 rijstroken beschikbaar. De werken omvatten enkel grondwerken in de bermen, zodat in de weekends en in het paasverlof, de volledige rijbaan kan worden vrijgemaakt voor het verkeer.

E313 – tussen Tessenderlo en Ham: structureel onderhoud, van 01/04 tot 30/9/2011
Er wordt 24u/24u gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelwegen van de parking en complex Tessenderlo. Beide richtingen over 2 rijstroken. Tussen Tessenderlo en Ham zijn er in beide richtingen 2 versmalde rijstroken beschikbaar
E314.

Geluidsscherm Heusden-Zolder: Geluidsschermen thv Dikkelstraat, van 1/5/2011 tot 30/6/2011
Deze werken kunnen niet ’s nachts uitgevoerd worden omdat het intrillen van de funderingspalen veel geluidsoverlast veroorzaakt. Om overdag te kunnen werken met inname van de rechterrijstrook en om de capaciteit zo optimaal mogelijk te houden werd voor volgende verkeerssituatie gekozen. Richting Leuven: trage strook blijft behouden richting Leuven, wordt wel verplaatst naar de linkerrijstrook. De snelle strook steekt via de middenberm door, naar de andere kant en zal daar versmald in tegenrichting lopen. Richting Nederland: trage rijstrook blijft behouden. De snelle strook zal versmald worden, maar blijft op de zelfde rijstrook.

E313 – Renovatie Ranst tot Geel, maart - april 2011
Verkeer blijft mogelijk over versmalde rijstroken. Er worden enkel volledige rijstroken ingenomen tijdens de nachten en weekends, er wordt 24h/24h en 7d/7d gewerkt

E313 brug b36 Liessel: Herstellen van de brug, januari tot april 2011
Tijdens de werken aan de pijlers wordt het verkeer op 2 versmalde rijstroken op de rechterzijde gezet, zowel richting Antwerpen als richting Hasselt. Bij het plaatsen van de liggers en de veiligheidsvloer, wordt de E313 afgesloten richting Hasselt gedurende één weekend. Het verkeer moet dan via de calamiteitenroute tussen complex Geel-West en Geel-Oost. Ernstige hinder tijdens de weekendafsluiting.

E313 op- en afrit Geel-oost, maart tot april 2011
De werken worden enkel uitgevoerd tijdens het weekend en tijdens de nacht. Er is altijd 1 rijstrook beschikbaar voor het verkeer. De op- en afrit worden afgesloten, met omleidingen via de aangrenzende complexen.

E17 – tussen Kennedytunnel en complex Kruibeke: Vervangen brugdek.
Weekend van 4 - 7 maart en weekend van 11 tot 14 maart 2011
De werken vinden enkel richting Antwerpen plaats.
Er blijven steeds 2 rijstroken beschikbaar. Er wordt 24/24u gewerkt. Ernstige hinder. Er zijn voor het doorgaande en het intra-regionale verkeer volwaardige alternatieve routes via R4/N49 enerzijds en N16 anderzijds.

E17 – Structureel onderhoud tussen Deinze en Zwijnaarde. Maart tot oktober 2011
Tijdens de volledige duur van de werken wordt gewerkt met versmalde rijstroken. Er wordt 24/24u gewerkt.
- Fase 1- Deinze tot De Pinte: 3 versmalde rijstroken: matige hinder.
- Fase 2 - Zwijnaarde: 2 versmalde rijstroken: ernstige hinder
- Fase 3 - De Pinte tot Zwijnaarde: 3 versmalde rijstroken: ernstige hinder door impact op het knooppunt in Zwijnaarde.

E17 tussen Destelbergen – Sint-Niklaas: asfaltherstellingen. Voorjaar 2011, gedurende 1 maand
In de meeste filegevoelige werfzones zal er ook ’s nachts gewerkt worden. Tijdens de volledige duur van de werken moet het verkeer over 1 rijstrook.

R4 Asfaltoverlaging op diverse locaties om geluidsoverlast te beperken. Maart-april 2011.
De duur en de zone van de werken is beperkt. Er is steeds één rijstrook beschikbaar. Ernstige hinder.

R4 - R4 Oost. Aanleg knooppunt Schansakker, van half april tot half september 2011.
De werkzaamheden met de zwaarste overlast zullen in de luwe zomermaanden plaatsvinden. De uitvoeringstermijn werd beperkt tot het minimum waardoor er ook ’s nachts gewerkt zal worden. Enkel in augustus wordt er matige hinder tijdens de spitsuren verwacht. Dan wordt lokaal één rijstrook ingenomen op de R4 richting Gent-Zeehaven

E19 – Tussen Brecht en Sint-Job: Structureel onderhoud, mei – juni 2011
De duurtijd van de werken is beperkt tot het minimum (ongeveer 2 weken) door 24/24u te werken. Richting Antwerpen zal er 1 rijstrook beschikbaar zijn gedurende de werken. Richting Nederland zullen er steeds 2 rijstroken beschikbaar zijn. Zeer ernstige hinder in de richting van Antwerpen

E19 Craeybeckx tunnel tot Mechelen Zuid: Structureel onderhoud, van 1/7 tot 31/8/2011
Omdat de versmalling reeds gecreëerd wordt in Vilvoorde (zie werken Viaduct Vilvoorde), zal er minder toevoer zijn naar Antwerpen.
Tijdens de volledige duur van de werken zijn er 2 x 2 rijstroken beschikbaar. Er wordt 24/24u gewerkt. Zeer ernstige hinder.

E313 – aanleg spitsstrook tussen ring Antwerpen en Ranst richting Luik: zomer 2011
Tijdens deze werken zullen er steeds 3 rijstroken beschikbaar blijven in de 2 richtingen. Met andere woorden, het aantal rijstroken blijft dezelfde als in normale situatie. Tijdens de werken zal er in shiften van 16u per dag gewerkt worden. Ernstige hinder met impact op de Antwerpse Ring.

E19 – Kleine Bareel – Vervangen wegbedekking: zomer 2011
Tijdens deze werken zijn er steeds 2 x 2 rijstroken beschikbaar. Matige tot ernstige hinder met impact op de Antwerpse Ring.

R4 Oostakker richting Zelzate: structureel onderhoud, april – augustus 2011.
Verkeer richting Zelzate verloopt via de andere rijrichting. Doorsteek door de middenberm gebeurt op lichtengeregelde kruispunten. Ernstige hinder tijdens de spits.

Viaduct Vilvoorde - Saneren viaduct R7: uitzettingsvoegen en waterdichting: van 20/6 tot 7/9/2011
Er wordt gewerkt in een 24/24 - 7/7 regime. Zeer ernstige hinder op de binnen- en buitenring, met een piek in de hinder vanaf half augustus tot 7 september.

A12 Structureel onderhoud tussen provinciegrens Antwerpen en Meise, najaar 2011
Werken worden 24/24u uitgevoerd. In de spitsperiode zijn er steeds 3 rijstroken in de richting van Antwerpen of Brussel beschikbaar. Beperkte hinder

E313 – Kempense Noord Zuid verbinding: Bouw van een brug, juni 2011 – maart 2012.
Tijdens deze werken zullen plaatselijk 2 versmalde rijstroken beschikbaar zijn. Er zijn 2 weekends (tussen half oktober 2011 en half december) waarop de E313 volledig afgesloten wordt. In deze fase wordt het verkeer plaatselijk omgeleid. Beperkte tot matige hinder. Ernstige hinder tijdens de weekendafsluitingen.

E34 – tussen Zoersel en Turnhout: Structureel onderhoud, najaar 2011
Duurtijd van de werken wordt tot een minimum beperkt (ongeveer één maand). Eén rijstrook blijft beschikbaar. De uitvoeringsperiode wordt bepaald door de uithardingsperiode van het beton. Deze werf is opgesplitst in verschillende deelwerven. Ernstige hinder

E34 – Tussen Turnhout en Nederlandse grens: Vervangen verlichting, najaar 2011
Duurtijd van de werken wordt tot een minimum beperkt (ongeveer één maand). Eén rijstrook blijft beschikbaar. Matige hinder

E40 –tussen Affligem- Gent: asfaltherstellingen, najaar 2011
Er wordt ’s nachts of 24/24u gewerkt, matige tot ernstige hinder

E34/N49 - Structureel onderhoud tussen Wachtebeke en Zelzate en tussen Kaprijke en Eeklo (N456 en de N455), richting Knokke.
Er zal 24/24 gewerkt worden. De werken zullen in twee fases uitgevoerd worden. Fase 1: tussen Wachtebeke en Zelzate - in najaar 2011. Fase 2: tussen Kaprijke en Eeklo, richting Knokke - in het voorjaar 2012.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...