14 december 2010

Nieuwe start voor ICC Gent

Begin december werd een definitief akkoord gesloten tussen de Stad Gent, het AG SOB, de Structon Group en Sorest B, een dochteronderneming van cateraar Gourmet Invent, omtrent de overname van de activiteiten in het Gentse ICC. Gourmet Invent verdiende zijn pluimen als vaste cateraar van o.m. Flanders Expo en KAA Gent. Daarnaast exploiteert Gourmet Invent de Sky Hall van Brussels Airport. De cateraar ontpopte zich tot een echte specialist op het gebied van zakelijke evenementencatering, beurscatering en catering op publieksevenementen. Met dit akkoord neemt de stad Gent het ICC opnieuw in eigen handen. Schepen Peeters: “We hadden ook kunnen kiezen voor een nieuw congrescentrum aan bv The Loop. Maar het ICC is echter dat het zo dicht bij het centrum ligt, midden in de cultuurkilometer tussen het MSK en De Bijloke. Om het gebrek aan parkeerplaatsen op te lossen kijken we naar de nabijgelegen parking onder het Sint-Pietersplein die we desnoods in de breedte kunnen verdubbelen. Een hotel in de buurt kan zou mooi aansluiten op het ICC, er zijn daar in de omgeving enkele geschikte locaties”.

Met de Wereldtentoonstelling van 1913 werden er in het Citadelpark talrijke paviljoenen en gebouwen opgetrokken. In de loop van de daaropvolgende decennia kwamen er verschillende uitbreidingen. De bouw van het Internationaal Congrescentrum start in 1973. Op 1 september 1975 was het project gebruiksklaar. Er kwam een ranke hoogbouw met kantoren die als een schip boven het Citadelpark lijkt te zweven Met de bouw van dit complex werd een laatste keer een hap uit het Citadelpark weggenomen. Ondertussen is er eerder sprake van om het Floraliapaleis terug aan de natuur te geven. In 1998 sloot de Stad Gent een overeenkomst voor de exploitatie van en investeringen in het ICC gebouw. Omdat enkele jaren later bleek dat die overeenkomst onvoldoende duidelijkheid en garanties bood voor een rendabele exploitatie, werd onderhandeld over een terugtrekking van de Strukton Groep uit het ICC. Strukton had de overeenkomst en de exploitatie immers geërfd bij de overname van de Gentse bouwgroep De Meyer, en beschouwt een dergelijke exploitatie niet als kernactiviteit.

Het nieuwe akkoord voorziet in een overname van de aandelen van SDM Finance door het AG SOB. Het AG SOB zal op die manier instaan voor het beheer van het gebouw, dat naast de congresactiviteiten ook kantoren en een parking omvat. De exploitatie van de congresactiviteiten zelf zal gebeuren door Sorest B, een dochtervennootschap van Gourmet Invent, de cateraar die onder meer instaat voor de catering op AA Gent en in Flanders Expo. De overige delen van het gebouw (de kantoren, parking en communicatiemasten op het dak) zullen door AG SOB worden verhuurd op de markt. De opbrengst van de onroerende lease voor de congresactiviteiten en de huurgelden voor de kantoren, de parking en de masten, zal deels gebruikt worden voor de financiering van een investeringsprogramma in het gebouw ter waarde van 2,9 miljoen euro. Hiermee kan het gebouw de facelift krijgen die nodig is om hedendaagse congresactiviteiten te organiseren. Een van de voornaamste investeringen heeft betrekking op de vervanging van de beglazing door superisolerend glas en de vervanging van de verlichting. Hierdoor wordt een forse energiebesparing mogelijk, die niet alleen de factuur gevoelig zal drukken, maar ook aansluit bij de ambities van de Stad Gent en Sorest B omtrent duurzame exploitatie. Dat wordt immers steeds meer een factor van belang bij de keuze van een congreslocatie. Ook investeringen die het gebouw beter afstemmen op de noden van congressen, zoals het voorzien van break out rooms, zitten vervat in het investeringspakket.

De laatste jaren zit het congrestoerisme in Gent fors in de lift. Een grondig vernieuwd ICC geëxploiteerd door een solide partner garandeert een verdere groei van Gent als congresstad en ondersteunt hierdoor de uitbouw van de Gentse economie. Meteen wordt een eerste stap gezet naar de vernieuwing van de gebouwen in het Citadelpark, conform de besluiten van de Masterclass van mei 2010.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...