10 december 2010

Gentse fietsers rijden veilig.


Rond de campagne ‘verpLICHT JEZELF OP te vallen’ heeft Politiezone Gent een aantal preventieve en sensibiliserende acties uitgevoerd. Het doel van die acties was de fietser te belonen of aan te moedigen om zich zichtbaarder te maken in het verkeer. Tijdens de controles werd de fietser die in orde was, beloond met een fluorescerende band. Wie niet in orde was, kreeg de keuze tussen een pv van waarschuwing of de aankoop van een verlichtingsset. De opbrengst van die acties gaat naar de deelnemende verkeersorganisaties, met name Drive Up Safety en Responsible Young Drivers. In totaal werden zes preventieve fietsverlichtingscontroles georganiseerd. Daarbij werden 3.178 fietsers gecontroleerd. Ongeveer 89% was in orde, dat is 13% meer dan vorig jaar.

De fietsers die niet in orde waren vermeden een proces-verbaal door het kopen van een fietsverlichtingssetje. 305 fietsers die niet in orde waren, kozen voor nieuwe fietsverlichting. 48 fietsers kozen voor een pv van waarschuwing. Ongeveer 89 % van de gecontroleerde fietsers was dus in orde. Dat is een stijging van 13 % in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar was 76% van de gecontroleerde fietsers in orde. Dat bewijst het succes en ook het nut van die preventieve en sensibiliserende aanpak. Door de blijvende aandacht voor de problematiek en de herhaling van de actie wordt de fietser aangezet om zich zichtbaarder te maken in het verkeer.

De actie mocht opnieuw rekenen op heel veel steun van de fietsers zelf. Ook het feit dat de opbrengst naar verkeersveiligheidsorganisaties gaat, lokte veel positieve reacties uit. Sinds woensdag 1 december is de repressieve fase van de fietsverlichtingscontroles gestart. Fietsers die nu nog zonder (of met gebrekkige) fietsverlichting gevat worden, krijgen meteen een boete van 50 euro. Deze actie kwam er naar aanleiding van klachten over onaangepast rijgedrag van fietsers.

Guido Van Peeterssen

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...