9 december 2010

Oost-Vlaamse verkeersacties leiden tot halvering van rijden onder invloed.

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys organiseert in samenwerking met 24 Oost-Vlaamse politiezones en de federale wegpolitie de 14de Verkeersveilige Nacht. In de nacht van 10 op 11 december worden massaal controles uitgevoerd op het rijden onder invloed.  Het rijden onder invloed blijkt vooral een nachtelijk probleem te zijn, dat zich het scherpst laat voelen tijdens de weekendnachten.  In 2009 registreerde men gemiddeld 13% positieven tijdens weekendnachten.  Een vergelijking met de resultaten van de Verkeersveilige Nacht  toont aan dat men met strengere controles erin slaagt het aantal tot minder dan de helft terug te dringen. Scherpere handhaving door meer ademtesten leidt tot minder rijden onder invloed.  Op basis van deze conclusie verhoogde de provincie Oost-Vlaanderen het totaal aantal ademtesten van 68.625 in 2008 naar bijna 89.000 in 2009. Ook bestuurders onder invloed van drugs, zullen vanaf dit jaar sneller worden gedetecteerd. Sedert oktober 2010 is gebruik van drugs bij automobilisten via een eenvoudige speekseltest te achterhalen.

Ook dit jaar komen er meer controles tijdens Kerst- en Oudejaarsavond en Kerst- en Oudejaarsnacht.  De 24 politiezones zullen paraat zijn en de federale wegpolitie zal meer controles uitvoeren langs de autosnelwegen. In de zones waar geen aparte alcoholcontroles worden gepland, zullen de interventieploegen extra waakzaam te zijn voor autobestuurders die rijden onder invloed.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...