18 december 2010

Gent naar de maan

Buitenspeeldag 16Gent naar de maan is de uitdagende naam van een nieuw inspraakproject van de Gentse Jeugddienst. Samen met de landelijke Jeugddienst Globelink stippelt de Jeugddienst een nieuw inspraaktraject uit voor jongeren tussen 16 en 23 jaar. Schepen Mathias De Clercq zoekt een vijftiental Gentse jongeren die grote plannen hebben voor hun stad. Jongeren tussen 16 en 23 jaar gaan samen op zoek naar de thema’s die voor Gent écht belangrijk zijn. Het blijft niet bij praten alleen, ook actie staat op het programma. Het startmoment vindt plaats op zaterdag 12 februari 2011 om 14 uur in het Hoefslagstraatje (aan de Langemunt). Aan de jongeren wordt een engagement gevraagd van een zestal bijeenkomsten bij te wonen tussen februari en mei 2011. Meer informatie is te vinden op de website www.jeugd.gent.be of de Facebookpagina ‘Gent naar de maan’.

Met dit project wil het Gentse stadsbestuur jongeren de kans geven om mee na te denken en mee vorm te geven aan het stedelijke beleid. Het stadsbestuur is er immers van overtuigd dat het als overheid jongeren de kans moet geven om hun standpunt kenbaar te maken en de kloof met de verschillende overheden en administraties te overbruggen. Het is onder meer een opdracht voor de Gentse Jeugddienst om te blijven zoeken naar succesvolle methodes die dat mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de projecten ‘Thuis in ’t stadhuis’, het radioprogramma JUS en nog vele anderen.

Labels: , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...