4 november 2011

Eerste Vlaamse passeerhavens vanaf maandag 7 november in gebruik

Op de N80 in Sint-Truiden en Gingelom worden vanaf maandag 7 november de eerste passeerhavens van Vlaanderen in gebruik genomen. Dit zijn stroken langs de rijbaan die het trage verkeer toelaten om even uit te wijken zodat de snellere weggebruikers zonder gevaarlijke inhaalmanoeuvres vlot kunnen blijven rijden. De N80 verbindt Sint-Truiden met de E40. Bijgevolg is dit een zeer drukke route. In combinatie met slechts 1 rijstrook per rijrichting en veel landelijk verkeer, zorgt dit voor een verstopping van deze belangrijke verkeersader. Met de aanleg van deze passeerhavens willen het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur een oplossing bieden voor deze problematiek. Langs de N80 werden de voorbije maanden 4 stroken van +/- 80 meter aangelegd. Vanaf maandag 7 november zullen deze stroken begeleid worden door signalisatieborden. Deze zullen het trage verkeer vragen om de andere weggebruikers vrije baan te gunnen door even uit te wijken via de voorziene passeerhavens. Op deze manier kan iedereen zonder vertraging en zonder frustraties op een veilige manier zijn eindbestemming bereiken.

Op de signalisatieborden worden tractors gebruikt om de term “traag verkeer” aan te duiden. Dit omdat de tractor algemeen gekend is als een trager vervoersmiddel. Het is echter niet zo dat enkel landbouwers onder deze noemer vallen. Elke weggebruiker die, om welke reden dan ook, trager is dan het achterliggende verkeer kan gebruik maken van deze passeerhavens. De verkeersborden maken op dit ogenblik geen deel uit van de wegcode. Het gebruik van de passeerhavens is dan ook niet verplicht. Het agentschap en het stadsbestuur rekenen op de hoffelijkheid van de weggebruikers om zelf het initiatief te nemen om dit project te laten slagen. In samenspraak met de Boerenbond werd beslist om het systeem over 3 maanden een eerste keer te evalueren. Afhankelijk van de resultaten zal dan bekeken worden of er aanpassingen nodig zijn.

Labels:

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...