9 november 2011

De mummie als model

Marc de Bel is een van onze belangrijkste jeugdauteurs en ook een van de meest vindingrijke die graag buiten de lijntjes kleurt, wat betekent dat hij er zich niet toe beperkt mooie verhaaltjes te verzinnen, maar zijn jonge lezerspubliek een boodschap meegeeft, waarin het wezen mens optimaal ethisch fungeert en ondermeer de liefde voor de natuur op aantrekkelijke wijze aan bod komt. Die liefde voor de natuur en de talloze tekens en betekenissen die zij in zich bergt en koestert ligt aan de oorsprong van een ander soort creativiteit van de Bel die hij als ‘RatArt‘ heeft omschreven. Het kan aanvankelijk vreemd klinken, maar een dode rat kan een esthetische emotie oproepen, althans bij Marc de Bel en bij nader toezien wellicht ook bij velen onder ons. Hij verzamelt gemummificeerde kleine dieren die op een natuurlijke manier gestorven zijn, verstrikt tussen twee muren, tussen planken of onder de pannen of die gewoon zijn stilgevallen en opgedroogd. Zij worden mummie; hun huid rafelt langzaam uiteen; hun klauwen grijpen in het ijle en blijven verstard. Zij lijken wel versteend en bezitten vaak een bijzondere uitstraling van tragiek en ontreddering. Zij zijn het tastbare en zichtbare beeld van wat vergaan is. Dat ver-gaan, dat verder gaan, boeit de auteur die beeldend kunstenaar wordt. De esthetiek van het langzame opgenomen worden in een natuurlijk proces ligt aan de basis van zijn verzameling gemummificeerde dieren, die vaak een monumentale allure bezitten.

Kris Snoeck heeft ze gefotografeerd in een verbazingwekkend halo van schaduwen en reflecties en heeft hun vaak theatrale sculpturaliteit in schitterende foto’s gevat, in prenten van realisme en totale vervreemding. Vanuit die prenten heeft Marc de Bel digitale zeefdrukken gecreëerd en een beeldende spanning opgebouwd. Hij heeft ze digitaal geschilderd in vlammend rood en welsprekend grijs, in tinten van luminositeit en bizarre diepte. Hij heeft de gemummificeerde wezens uitgepuurd in contrasten van welsprekend koloriet en van licht en donker tot zij verbijsterende taferelen zijn geworden van schoonheid en vervreemding, van werkelijkheid en poëzie. Het verborgene treedt op de voorgrond, bewerkt en toch authentiek in een veelheid van aan materie refererende toetsen, in een zweem van hedendaagse pop art zowel op het vlak van het beeld op zich als op dat van het aangrijpende koloriet.

Foto’s en zeefdrukken zijn in een bijzonder verzorgd en kleurig boek –vierkant van formaat- verschenen bij Witsand uitgevers. Het is vergezeld van een CD met muziek van Brian Clifton en teksten van Marc de Bel over ‘Dood en daarna nog’, over hoofdzonden en deugden. Octave Landuyt schreef het voorwoord.

De gehele verzameling van recente foto’s en zeefdrukken van wat als ‘RatArt’ wordt omschreven zal van 12 t/m 27 november in Kelder Hof van Ryhove, Onderstraat 16 te Gent optimaal worden getoond. Vrij toegankelijk, dagelijks van 14 tot 19 uur. Aanbevolen parking Vrijdagmarkt.

Een unieke gelegenheid om iets unieks te beleven dat verrassend nieuwe dimensies creëert en breekbare inzichten opent.


Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...