1 februari 2011

Proefproject mobile scanning van start in Gentse binnenstad.

Mobile Scanning Op 31 januari is het proefproject ‘Mobile scanning’ in centrum Gent van start gegaan. Een rondrijdend voertuig met scanapparatuur op het dak zal over een totaalafstand van 60 km informatie verzamelen. Het zal zo de scandata vanuit de lucht en van op de grond aanvullen om het 3D model van de volledige Gentse binnenstad verder af te werken. Het landmetersbureau Teccon bvba uit Zwijndrecht voert de opdracht uit. Het project kost 20.000 euro exclusief BTW, 40% daarvan wordt betaald door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Gent is koploper bij het inzetten van diverse scan- en meettechnieken. Deze technieken genereren nauwkeurige driedimensionale gegevens van gebouwen en openbaar domein in de stad. De digitale data inwinning, verwerking en output verlopen zeer nauwkeurig en houden rekening met het geheel van de omgeving. Dankzij de subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het project ‘Gent in 3D’ is er nu extra geld om deze meettechnieken complementair te gebruiken. De verzamelde gegevens worden gebruikt om een 3D maquette van de stad Gent verder te verfijnen.

In 2009 werden lidar scans (Light Detection And Ranging) van 14 km² Gentse binnenstad met een helikopter opgenomen. De resultaten daarvan zijn sinds oktober 2010 te bewonderen in het STAM, het nieuwe stadsmuseum van Gent. De grote witte maquette met schaal 1/1000, bovenop de grote luchtfoto, is afgeleid van deze 3D luchtscan. Met 3D scans vanuit de lucht kunnen niet alleen vormen van gebouwen, maar ook binnengebieden (achtergevels en tuinen) makkelijk in 3D worden nagebouwd. Details van gevels, zoals raampartijen, zijn er minder makkelijk uit af te leiden. Sinds midden 2010 is ook een terrestrische 3D-scanner in gebruik. Die scanner wordt structureel ingezet, wat betekent dat een landmeter bijna dagelijks met dit toestel op pad gaat om heel gedetailleerd voorgevels van gebouwen en straatdetails in beeld te brengen. Er worden ook interieurs van monumenten mee ingescand. Dat toestel staat op een driepoot en wordt per scanpositie door de landmeter zelf verplaatst. In een proefproject, gestart op 31 januari 2011, zal nu ook gebruik worden gemaakt van een derde scanmethode: ‘Mobile scanning’ vanuit een rijdend voertuig. Dat vult de scantechnieken van op de grond en vanuit de lucht verder aan.

‘Mobile scanning’ hoort bij de technieken van Mobile mapping waarbij ruimtelijke digitale data vanuit een rijdend voertuig worden ingewonnen. Vanuit de scanner (in dit geval vanuit een rijdend voertuig) wordt een lichtbundel uitgestuurd. De afstand van die scanner tot het eerstvolgende object dat door de lichtbundel wordt geraakt, wordt centimeternauwkeurig berekend in de hoogte en in de breedte en tegen een razendsnel tempo. De scanners zijn totaal onschadelijk voor de gezondheid. Mensen die toevallig passeren terwijl de scanwagen langskomt, lopen geen gevaar. De lichtbundels gaan met zo’n grote snelheid heen en weer, dat er geen enkel risico aan verbonden is. Mensen of interieurs komen ook niet in beeld. De privacy is gegarandeerd. Met het mobiele systeem zal 60 km Gentse weg worden afgelegd in de omgeving van Nieuw Gent en Sint-Macharius. Een gedetailleerde puntenwolk met miljarden centimeternauwkeurige gegevens van alle objecten langs deze weg vormt het eindresultaat. 12 km daarvan wordt gemodelleerd in vlakkenmodellen in diverse detailniveaus, bruikbaar in het 3D-stadsmodel.

Sinds 1 april 2009 financiert Europa gedurende twee jaar 40% van het Gentse 3D project. De Stad Gent beschikt tot en met maart 2011 over in totaal 794.600 euro, waarvan 317.840 euro uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast is er een tegemoetkoming van het Vlaams Stedenfonds en het Federaal Grootstedenbeleid. Dit budget is er gekomen, omdat Gent al meer dan tien jaar koploper in Vlaanderen is in het gebruik van 3D-modellen voor stadsprojecten. Vanaf april 2011 wordt de subsidiëring van het project ‘Gent in 3D’ door Europa met nog eens twee jaar verlengd wegens de succesvolle en vernieuwende 3D technologie resultaten. De huidige 3D scans van de stad, zowel de 3D film in de 3D C.A.V.E. als de 3D maquette, zijn te bezichtigen in het Administratief Centrum Portus (Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent). Het grote publiek is er welkom elke eerste maandagavond van de maand in sessies van een half uur, om 19, 19.30, 20 of 20.30 uur (laatste sessie tot 21 uur).

In de Gentse 3D C.A.V.E. kan men met een joystick in de hand door de Gentse binnenstad wandelen en vliegen. De toegang is gratis, vooraf reserveren via Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur), is wel noodzakelijk. Wie gefascineerd is door de mogelijkheden van Gent in 3D, kan bovendien gratis een bewaarbox met vier infoboekjes bestellen. Het eerste boekje ‘Geschiedenis van het landmeten in Gent’ is uit. Reserveren gebeurt ook bij Gentinfo. Voor basisinformatie over het project, en komende updates, kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.gent.be/gent3D

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...