17 december 2010

Provincie start Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen

Forum 2010 (07) De Provincie Oost-Vlaanderen wil de kwaliteit van haar bedrijventerreinen verhogen door werk te maken van interbedrijfssamenwerking en bedrijventerreinmanagement. Daarom start de Provincie met het project Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen. Bedoeling van het project is om te leiden tot meer bedrijvenverenigingen, meer concrete verduurzamende acties op bedrijventerreinen en een grotere betrokkenheid en participatie van gemeenten, intercommunales en intermediairen zoals VOKA en UNIZO. Gedeputeerde Marc De Buck: “De focus ligt op het realiseren van concrete verduurzamende acties op diverse bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen rond de thema's behoefteninventarisatie, bewegwijzering, mobiliteit, groen, communicatie en attractiviteit, beveiliging, energie en jobs. De gemeenten zullen actief betrokken worden bij de uitwerking van de verschillende acties”. Gedeputeerde De Buck wil de Provincie het totaal van initiatieven in Oost-Vlaanderen, waar actief aan verduurzaming van het bedrijventerrein door bedrijven gewerkt wordt, optrekken naar 50 in 2014. Marc De Buck zit daarmee op één lijn met de liberale Gentse schepenen die zich inzetten voor meer en betere, maar vooral duurzame bedrijventerreinen.

De totale kostprijs van het project bedraagt 352 910 euro. Voor de uitvoering van het project krijgt de Provincie een Vlaamse subsidie van 241 910 euro. De POM Oost-Vlaanderen draagt 42 000 euro bij, de partners 69 000 euro. Ook VOKA en UNIZO ondersteunen het project. Het project start in 2011 en loopt over drie jaar.

Labels: ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...