16 december 2010

De UGent gaat cambio!

Ruim 7.500 personeelsleden van de UGent kunnen sinds kort een poolwagen van de autodeel organisatie cambio gebruiken voor hun dienstverplaatsingen. De overeenkomst die de universiteit hiervoor met cambio sloot, kadert in het beleid van de UGent om duurzame mobiliteit te bevorderen. De auto's van cambio staan op centrale plaatsen in de stad geparkeerd. Personeel van enkele vakgroepen van de UGent maakte al gebruik van deze dienst, maar nu bestaat een structurele samenwerking tussen de universiteit en cambio. Voor cambio betekent dit een grote groep gebruikers tijdens de week. Het UGent personeel heeft het voordeel dat het niet langer nodig is om met de eigen wagen naar het werk te komen wanneer een dienstverplaatsing op het programma staat. Daardoor verlaagt de druk op de beschikbare parkeerplaatsen. Bovendien wordt in een aantal gevallen de combinatie van openbaar vervoer met de cambio wagen mogelijk, wat de ecologische bandafdruk van de universiteitsmedewerkers nog sterker kan verlagen zonder aan comfort in te boeten.

Cambio heeft al een viertal stelplaatsen die goed gelegen zijn voor personeelsleden van de UGent. Binnenkort komen er nog twee bij: ter hoogte van Ekkergem kerk en aan de ingang van het Plateaugebouw in de gelijknamige straat. De reacties tijdens het proefproject dat aan de eigenlijke lancering van het project voorafging, wijzen er op dat de poolwagens een antwoord vormen op een reële behoefte. De universiteit neemt het abonnementsgeld voor haar rekening, de vakgroep betaalt de uur- en kilometerprijs. Bijkomend voordeel voor het UGent-personeel is een korting op het instapgeld wanneer men ook voor privéverplaatsingen van een cambiowagen gebruik wil maken.
De UGent nam al heel wat maatregelen om het duurzame woon-werkverkeer te bevorderen. Deze maatregelen zorgen voor mobiliteitsprofielen die op de centrumlocaties de doelstellingen van het pendelplan van de Vlaamse Overheid ruimschoots behalen. Fietsers ontvangen een fietsvergoeding, kunnen aan een voordelige prijs een fiets huren en een beroep doen op de mobiele dienst die fietsen op de werkplek zelf komt herstellen. Daarnaast wordt continu geïnvesteerd in fietsenstallingen, en douches voor wie lange afstanden fietst. Pendelaars krijgen hun abonnement terugbetaald en kunnen hun fiets veilig stallen in fietsenstallingen van Max Mobiel aan het de stations Gent Sint-Pieters en Gent Dampoort. Een aantal van deze maatregelen wordt gesubsidieerd door het pendelfonds van de Vlaamse Overheid.

Naast het verduurzamen van het woonwerkverkeer, zet de UGent ook in op de dienstverplaatsingen. Verspreid over de verschillende locaties zijn intussen 160 dienstfietsen ter beschikking. Lesgevers en onderzoekers verplaatsen zich meer en meer met de fiets tussen de campussen. Momenteel worden ook de mogelijkheden van elektrische bedrijfsvoertuigen uitgetest.

Labels: , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...