5 mei 2011

Spectaculaire brandweeractie lokt heel wat kijklustigen

Belfort16Afgelopen maandag hield het RED team van de Gentse brandweer enkele spectaculaire oefeningen in het Belfort en het Gravensteen. Het RED team is speciaal opgeleid om reddingen uit te voeren in situaties waarbij het klassieke brandweermateriaal niet kan worden ingezet, bijvoorbeeld bij grote hoogte of diepte. Vorig jaar voerde het team 32 interventies uit. Dat ging van een dakwerker die een rugletsel opliep tot een matroos die in het ruim van een schip gevallen was. Vorig jaar voerde de brandweer een oefening uit tijdens de winterkermis op het reuzenrad. En die bleek heel nuttig te zijn. Want kort daarop moest men daar iemand evacueren die dreigde zelfmoord te plegen door naar beneden te springen. Het RED team houdt maandelijks een levensechte oefening. Deze keer koos het RED team voor de gelegenheid twee historisch monumenten uit: het Belfort en het Gravensteen.

In het Belfort bleek dat de klokkenluider heeft een rugletsel opliep bij controle van de luiken in de toren. Op vraag van de medische discipline werd een evacuatie met brancard uitgevoerd. Men moest eerst vertikaal in de toren evacueren tot aan de klokken, waarna men de patiënt langs de galmgaten via de buitenkant van het belfort horizontaal liet zakken. In het Gravensteen werden verschillende technieken geoefend om personen te evacueren, bijvoorbeeld uit de vergeetput. De oefeningen van het RED team lokten wat kijklustigen, maar het normale bezoek aan beide monumenten werd niet gehinderd. Klik op de foto voor de volledige reeks.
Of breng een bezoekje aan de Gentse brandweersite: http://www.brandweergent.be/

Labels: , , , ,

eXTReMe Tracker
My Google AJAX Search API Application
Loading...